Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | 2018/S 241-550560, 17992-MSS | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia o vyhlásení obstarávania - 17992-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 17992-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  oprava 20122018 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik - 17992-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2018-OJS241-550560-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

26.05.2019 21:14:32