Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 01/SHMÚ/2021/MM | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o OPRAVE II - 27136-WYS Výzva na predloženie ponuky 
  Oznámenie o OPRAVE I - 27136-WYS Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - 27136-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 16:17:43