Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie Veľkoplošných pútačov pre informovanie a komunikáciu pre SHMÚ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 21279773 | Kód: ZsNH/2019/019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponúk - Dodanie Veľkoplošných pútačov pre informovanie a komunikáciu pre SHMÚ Výzva na predloženie ponúk
2019\06\13
13.06.2019
 Priloha_c_3_Ramcova_dohoda_3.doc Príloha
2019\06\12
12.06.2019
 Priloha_c__2__Cena_za_predmet_zakazy_2.xlsx Príloha
2019\06\12
12.06.2019
 Priloha_c__1_Technicka_specifikacia_predmetu_zakazky_1.docx Príloha
2019\06\12
12.06.2019
14.10.2019 02:58:47