Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 36053323 | Kód: 16911-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava - 16911-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\01\13
13.01.2019
 Súťažné podklady_pramene_vysvetlenie č. 2 Súťažné podklady
2018\12\20
20.12.2018
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2018\12\20
20.12.2018
 vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2018\12\12
12.12.2018
 PD Príloha
2018\12\12
12.12.2018
 Súťažné podklady_pramene_vysvetlenie č. 1 Súťažné podklady
2018\12\12
12.12.2018
 OPRAVA UVO 12122018 Výzva na predloženie ponuky
2018\12\12
12.12.2018
 Projektova_dokumentacia.zip - 16911-WYP Príloha
2018\11\27
27.11.2018
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk - 16911-WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\11\27
27.11.2018
 Súťažné podklady_pramene - 16911-WYP Súťažné podklady
2018\11\27
27.11.2018
24.10.2019 05:31:20