Výstavba meračov vertikálneho profilu vetra a teploty

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 01/SHMU/po | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 01/SHMU/po -Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2019\06\14
14.06.2019
 Príloha - Technická špecifikácia komplet Príloha
2019\06\07
07.06.2019
 Príloha Technická špecifikácia - 01/SHMU/po Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Príloha PD Letisko Poprad - 01/SHMU/po Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Príloha PD Letisko Košice - 01/SHMU/po Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Príloha PD Letisko Bratislava - 01/SHMU/po Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Súťažné podklady - 01/SHMU/po Súťažné podklady
2019\06\05
05.06.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 01/SHMU/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\05
05.06.2019
17.07.2019 10:27:22