Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd II

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 42671604 | Kód: 01/SHMU/2019/MI

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 3 - 13329-WYP Vysvetlenie
2019\06\19
19.06.2019
 Vysvetlenie č. 2 - 13329-WYP Vysvetlenie
2019\06\19
19.06.2019
 Vysvetlenie č. 1 - 13329-WYP Vysvetlenie
2019\06\19
19.06.2019
 Oprava č. 2_lehoty - 13329-WYP Ostatné dokumenty
2019\06\12
12.06.2019
 Oprava č. 2_lehoty - 13329-WYP Ostatné dokumenty
2019\06\12
12.06.2019
 Súťažné podklady_Oprava č.2 - 13329-WYP Súťažné podklady
2019\06\12
12.06.2019
 Súťažné podklady_Oprava č. 1- 13329-WYP Súťažné podklady
2019\06\05
05.06.2019
 Oprava č.1_lehoty - 13329-WYP Ostatné dokumenty
2019\06\05
05.06.2019
 Oprava č. 1_lehoty - 13329-WYP Ostatné dokumenty
2019\06\05
05.06.2019
 Výkaz výmer a Projektová dokumentácia - 13329-WYP Ostatné dokumenty
2019\05\23
23.05.2019
 Príloha č. 4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov - 13329-WYP Príloha
2019\05\23
23.05.2019
 Príloha č. 3 Krycí list- 13329-WYP Príloha
2019\05\23
23.05.2019
 Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo - 13329-WYP Príloha
2019\05\23
23.05.2019
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria - 13329-WYP Príloha
2019\05\23
23.05.2019
 Súťažné podklady - 13329-WYP Súťažné podklady
2019\05\23
23.05.2019
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_13329_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\05\23
23.05.2019
14.10.2019 02:46:41