Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa

Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 44832073 | Kód: PHZ

Zoznam dokumentov v zákazke

24.10.2019 03:38:20