Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | SHMU 03/2019 | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné_podklady_odber_vzoriek_18062019 Súťažné podklady
2019\06\18
18.06.2019
 Oznamenie_vyhlasenie verejneho obstaravania_14607_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č. 3 ocenenie predmetu zákazky Príloha
2019\06\17
17.06.2019
 Súťažné_podklady_odber_vzoriek Súťažné podklady
2019\06\17
17.06.2019
 Oznamenie_vyhlasenie_VO_2019-OJS114-280092-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\17
17.06.2019
17.07.2019 10:59:00