Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 75814109 | Kód: 16910-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 2 - 16910-WYP Vysvetlenie
2018\12\20
20.12.2018
 Súťažné podkaldy_vodomerné stanice_úprava 20122018_vysvetlenie 2 - 16910-WYP Súťažné podklady
2018\12\20
20.12.2018
 uprava SP_17122018 - 16910-WYP Súťažné podklady
2018\12\17
17.12.2018
 Súťažné podkaldy_vodomerné stanice_úprava 17122018_posunutie termínov - 16910-WYP Súťažné podklady
2018\12\17
17.12.2018
 OPRAVA UVO 17122018 - 16910-WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\12\17
17.12.2018
 Súťažné podkaldy_vodomerné stanice_úprava 13122018_názov Súťažné podklady
2018\12\13
13.12.2018
 uprava SP_13122018 Súťažné podklady
2018\12\13
13.12.2018
 Súťažné podkaldy_vodomerné stanice_úprava06122018 Súťažné podklady
2018\12\06
06.12.2018
 OPRAVA UVO 06122018 Výzva na predloženie ponuky
2018\12\06
06.12.2018
 vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2018\12\06
06.12.2018
 Projektova_dokumentacia.zip - 16910-WYP Príloha
2018\11\27
27.11.2018
 Súťažné podklady_vodomerné stanice - 16910-WYP Súťažné podklady
2018\11\27
27.11.2018
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk - 16910-WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\11\27
27.11.2018
24.10.2019 03:49:29