Slovenský hydrometeorologický ústav

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 91368769 | Kód: 2018/S 241-550560, 17992-MSS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava oznámenia o vyhlásení obstarávania - 17992-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\28
28.01.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 17992-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\01\18
18.01.2019
 Súťažné podklady_20122018 - 17992-MSS Súťažné podklady
2018\12\20
20.12.2018
 uprava SP 20122018 - 17992-MSS Súťažné podklady
2018\12\20
20.12.2018
 oprava 20122018 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\20
20.12.2018
 Súťažné podklady_17122018 - 17992-MSS Súťažné podklady
2018\12\17
17.12.2018
 Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik - 17992-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\17
17.12.2018
 Priloha_c__3_OCenenie predmetu zákazky.pdf Príloha
2018\12\14
14.12.2018
 SP_sondy.pdf Súťažné podklady
2018\12\14
14.12.2018
 Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2018-OJS241-550560-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\14
14.12.2018
14.10.2019 04:18:41