Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar a 700 bar

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | NL0221 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď č. 3 na žiadosť o vysvetlenie Vysvetlenie  
  Odpoveď č. 2 na žiadosť o vysvetlenie Vysvetlenie  
  Rámcová dohoda o poskytnutí služieb ČS 350 - aktualizácia č. 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady ČS 350 700 - aktualizácia č. 1 Súťažné podklady 
  odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 29948-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Ú. v. EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Jednotný európsky dokument - JED Príloha 
  Zmluva o poskytnutí služieb ČS 700 Príloha 
  Rámcová dohoda o poskytnutí služieb ČS 350 Príloha 
  Príloha č. 7 Detailný harmonogram podujatí Príloha 
  Príloha č. 2.2 Návrh na plnenie kritéria Časť 2 ČS 700 Príloha 
  Príloha č. 2.1 Návrh na plnenie kritéria Časť 1 ČS 350 Príloha 
  Súťažné podklady ČS 350 700 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 16:11:07