Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | NL 032021 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NL 032021 ÚV EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 17:35:55