Komplexné služby mobilného operátora

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) | NL_0219 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská , 827 99, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2019/S 104-252787 - NL 0219 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 13840 - MSS - NL_0219 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.06.2019 17:19:54