Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | NL 0422 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o dodatočných informáciách alebo korigende č. 29272 - IOX Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách č. 2022/S 112-316436 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o doplnení informácií uvedených v Oznámení a Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie  
  Oznámenie o dodatočných informáciách alebo korigende č. 27587 - IOX Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigendum - Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách č. 2022/S 100-277844 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda Časť2_oprava Súťažné podklady 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda Časť1_oprava Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NL 0422_oprava Súťažné podklady 
  Oznámenie o oprave informácií uvedených v súťažných podkladoch a Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 26777 - MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č 6_JED Súťažné podklady 
  Príloha č 6_JED Súťažné podklady 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda Časť2 Súťažné podklady 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda Časť1 Súťažné podklady 
  Príloha 3.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérii Časť2 Súťažné podklady 
  Príloha 3.1 Návrh uchádzača na plnenie kritérii Časť1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NL 0422 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 2022/S 093-255825 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 07:32:46