Technická podpora prevádzky, správa, priebežné aktualizácie, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcich webstránok národných projektov, implementovaných SIEA (19 mesiacov)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PL0521 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Časť 1_Príloha OPZ č.1_b_sKV_KZ_uhrada_xxxx_MUSTER_fin Súťažné podklady 
  Časť 2_Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb Súťažné podklady 
  Časť 2_Príloha č. 1 k Opisu predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Časť 2_Opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha OPZ č. 1_j_KONTO_KV_2021_P_PO_xxxx_150621_video_záväzný vzor pre PO Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha OPZ č.1_i_KONTO_KV_2021_D_FO_xxxx_150621_video_záväzný vzor pre FO Súťažné podklady 
  časť 1_Príloha OPZ č.1_h_KONTO_KV_2021_P_PO_xxxx Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha OPZ č.1_g_KONTO_KV_2021_P_FO Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha OPZ č.1_f_KONTO_KV_2021_R_PO Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha OPZ č.1_e_KONTO_KV_2021_R_FO Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha OPZ č.1_d_KONTO_KV_2021 Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha OPZ č.1_c_KONTO_KV_2021_D_FO_xxxx Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha OPZ č. 1_a_02_KV_SD_sKV_2021_MUSTER_300421 Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha OPZ č. 1_a_01_KV_AD_sKV_2021_MUSTER_300421 Súťažné podklady 
  Časť 1_NPPRKP_VO_PL0521_OPZ Súťažné podklady 
  Časť 1_Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb Súťažné podklady 
  Časť 1_Príloha k Opisu predmetu zákazky_inštruktážne video Súťažné podklady 
  Časť 1_opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - DOC Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 56681 - WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

08.12.2021 23:06:49