Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku - zdravotná stolička

Zákazka s nízkou hodnotou | NZ 3722 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.2 - NZ 3722 Príloha 
  Príloha č.1 - NZ 3722 Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - NZ 3722 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 01:34:36