Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky – prenosné riešenie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | NL 0822 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o dodatočných informáciách alebo korigende č. 29271 - IOX Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách č. 2022/S 112-316435 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o doplnení informácií uvedených v Oznámení a Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie  
  Oznámenie o dodatočných informáciách alebo korigende č. 28763 - IOX Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách č. 2022/S 108-305972 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda_oprava Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - NL 0822_oprava Vysvetlenie  
  Vyjadrenie k žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov a Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 25206 - MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda Súťažné podklady 
  Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií Súťažné podklady 
  Príloha č 6_JED Súťažné podklady 
  Príloha č 6_JED Súťažné podklady 
  Príloha č. 1 k časti C.1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NL 0822 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 2022/S 089-243210 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 07:54:55