Stravné poukážky

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | NL 0621 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská, 827 99, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - Rámcová_dohoda_Príloha 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Návrh Rámcovej dohody Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - DOC Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - PDF Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 08:43:49