Slovenská inovačná a energetická agentúra

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar a 700 bar

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 17224634 | Kód: NL0221

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Ostatné dokumenty
2021\09\16
16.09.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\09\14
14.09.2021
 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - 4 Ostatné dokumenty
2021\08\27
27.08.2021
 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - 3 Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Odpoveď č. 4 na žiadosť o vysvetlenie Vysvetlenie
2021\08\13
13.08.2021
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu Vysvetlenie
2021\08\13
13.08.2021
 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2021\08\12
12.08.2021
 Odpoveď č. 3 na žiadosť o vysvetlenie Vysvetlenie
2021\07\28
28.07.2021
 Odpoveď č. 2 na žiadosť o vysvetlenie Vysvetlenie
2021\07\23
23.07.2021
 Rámcová dohoda o poskytnutí služieb ČS 350 - aktualizácia č. 1 Súťažné podklady
2021\07\19
19.07.2021
 Súťažné podklady ČS 350 700 - aktualizácia č. 1 Súťažné podklady
2021\07\19
19.07.2021
 odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie Vysvetlenie
2021\07\19
19.07.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 29948-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\06\21
21.06.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Ú. v. EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\06\18
18.06.2021
 Jednotný európsky dokument - JED Príloha
2021\06\18
18.06.2021
 Zmluva o poskytnutí služieb ČS 700 Príloha
2021\06\18
18.06.2021
 Rámcová dohoda o poskytnutí služieb ČS 350 Príloha
2021\06\18
18.06.2021
 Príloha č. 7 Detailný harmonogram podujatí Príloha
2021\06\18
18.06.2021
 Príloha č. 2.2 Návrh na plnenie kritéria Časť 2 ČS 700 Príloha
2021\06\18
18.06.2021
 Príloha č. 2.1 Návrh na plnenie kritéria Časť 1 ČS 350 Príloha
2021\06\18
18.06.2021
 Súťažné podklady ČS 350 700 Súťažné podklady
2021\06\18
18.06.2021
27.11.2021 05:53:43