SK  | 22.10.2017 08:15:25

Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment

  Zadávateľ:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
  ID:
48210595
  Kód:
13707-WYT
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
04.10.2017 00:00:00
23.10.2017 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_13707_WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

22.10.2017 08:15:25