eZakazky - Slovenská inšpekcia životného prostredia

 Slovenská inšpekcia životného prostredia - Profil verejného obstarávateľa

Slovenská inšpekcia životného prostredia Jeséniova 17D
Bratislava
831 01

IČO : 00156906

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
2892-WYS MOBILNÝ OPERÁTOR 2018\03\22
2017/S238-494286, 17156-MSS Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby 2018\03\02
13707-WYT Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment 2017\12\31
13294-WYS Flotilové poistenie 2017\10\09
10107-WYS Hodnotenia náterových látok 2017\09\19
14306 WYS Bezpečnostné a strážne služby 2016\11\29
15386 WYS Flotilové poistenie motorových vozidiel 2016\11\24
13997 WYS Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete 2016\11\21
12588 MSS Zabezpečenie stravovania 2 – stravné poukážky 2016\10\26
11248 WYT DODÁVKA OOPP 2016\09\09
11000 MSS Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky 2016\08\23
10291 WYT Dodávka OOPP 2016\07\25
20.01.2019 03:58:29