eZakazky - Slovenská inšpekcia životného prostredia

 Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia Jeséniova 17D
Bratislava
831 01

IČO : 00156906

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam zakaziek

Kód Názov
13997 WYS Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete
10107-WYS Hodnotenia náterových látok
11248 WYT DODÁVKA OOPP
15386 WYS Flotilové poistenie motorových vozidiel
14306 WYS Bezpečnostné a strážne služby
2892-WYS MOBILNÝ OPERÁTOR
13707-WYT Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment
10291 WYT Dodávka OOPP
2017/S238-494286, 17156-MSS Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby
12588 MSS Zabezpečenie stravovania 2 – stravné poukážky
Stránky:  1 2 Zobrazených: 1 - 10 / 12
17.10.2018 05:27:39