Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 9127-WYP | Obec Slovenský Grob, Hlavná, 900 26, Slovenský Grob
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk_9127_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

26.05.2019 09:02:37