Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr“_2

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio-21/2021 | Obec Slovenský Grob, Hlavná, 900 26, Slovenský Grob
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlovanie 05_SG_MS_všetkým záujemcom - 42224-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 04_SG_MS_všetkým záujemcom - 42224-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 03_SG_MS_všetkým záujemcom_podpisane - 42224-WYP Vysvetlenie  
  Oprava c.1_Príloha č. 5 SP_Zmluva o dielo_MŠ_Sur - 42224-WYP Príloha 
  Vysvetlovanie 01_SG_všetkým záujemcom - 42224-WYP Vysvetlenie  
  Oprava c. 1 SP_SG_MS_SG_Sur_2 - 42224-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA c. 1 Vyzvy_Lehoty - 42224-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlovanie 03_SG_MS_všetkým záujemcom - 42224-WYP Vysvetlenie  
  Prilohy_k_SP - 42224-WYP Príloha 
  Priloha c. 1 SP_PD - 42224-WYP Príloha 
  SP_SG_MS_SG_Sur_2 - 42224-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie ponuk_42224-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 08:56:53