Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 9127-WYP | Obec Slovenský Grob, Hlavná, 900 26, Slovenský Grob
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 12660136 | Kód: 9127-WYP

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.04.2020 14:40:02