Obec Slovenský Grob

Profil verejného obstarávateľa

Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 12660136 | Kód: 9127-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 12 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Príloha č. 11 SP_cestne vyhlasenie - vzor Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Príloha č. 11 SP_jed-formular Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Príloha č. 10 SP_Kryci-list-ponuky - vzor Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Priloha_c_9_Technologicke_procesy_etapy Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Priloha_c_8_Zavazny_navrhom_realizacie_diela__vozidla__stroje_a_zariadenia Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Priloha_c_7_Zavazny_navrh_realizacie_diela__pracovnici Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Priloha_c_6_Zavazny_casovy_navrh_realizacie_diela Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Príloha č. 5 SP_Zmluva o dielo_2019_SG_ZS Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Priloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Príloha č. 1 SP_PD Príloha
2019\04\26
26.04.2019
 Sutazne podklady_SG_Nadstavba ZS Súťažné podklady
2019\04\26
26.04.2019
 Výzva na predkladanie ponúk_9127_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\04\26
26.04.2019
27.02.2020 11:47:33