Obec Slovenský Grob

Profil verejného obstarávateľa

Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ_2

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 18715689 | Kód: 13765-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 9 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha č. 8 SP_jed-formular Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha č. 8 SP_cestne vyhlasenie - vzor Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha č. 7 SP_Kryci-list-ponuky - vzor Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha č. 6 SP_Zavazny_casovy_navrh_realizacie_diela Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha č. 5 SP_Zmluva o dielo_2019_SG_ZS Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha č. 2 SP_Vykaz_vymer_k_naceneniu Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Príloha č. 1 SP - PD Príloha
2019\05\31
31.05.2019
 Sutazne podklady_SG_Nadstavba ZS_2 Súťažné podklady
2019\05\31
31.05.2019
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_13765_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\05\31
31.05.2019
27.02.2020 12:00:01