Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | ŠOP SR/302/2019 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 64599963 | Kód: ŠOP SR/302/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.01.2022 02:46:50