Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 39433119 | Kód: ŠOP SR/1141/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - 41238-WYP Vysvetlenie
2021\09\09
09.09.2021
 Vysvetlenie - 41238-WYP Vysvetlenie
2021\09\07
07.09.2021
 Obhliadka realizácie prác - 41238-WYP Ostatné dokumenty
2021\08\30
30.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 41238-WYP Výzva na predloženie ponuky
2021\08\19
19.08.2021
 Právoplatné rozhodnutie Príloha
2021\08\18
18.08.2021
 Projektová dokumentácia Príloha
2021\08\18
18.08.2021
 Výkaz výmer Príloha
2021\08\18
18.08.2021
 Súťažné podklady - 41238-WYP Súťažné podklady
2021\08\18
18.08.2021
 Súťažné podklady - 41238-WYP Súťažné podklady
2021\08\18
18.08.2021
26.05.2022 15:57:37