Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa

Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 58561274

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - 18660-WYP Vysvetlenie
2019\01\24
24.01.2019
 Priloha 1 k SP Súťažné podklady
2019\01\24
24.01.2019
 Súťažné podklady - 18660-WYP Súťažné podklady
2019\01\24
24.01.2019
02.12.2021 05:26:24