Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 64599963 | Kód: ŠOP SR/302/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - 16860 - MST Vysvetlenie
2019\08\08
08.08.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 16860 - MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\07\12
12.07.2019
 Súťažné podklady - 2019/S 132-323713 Súťažné podklady
2019\07\11
11.07.2019
 Súťažné podklady - 2019/S 132-323713 Súťažné podklady
2019\07\11
11.07.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2019/S 132-323713 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\07\11
11.07.2019
26.05.2022 16:51:00