Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce_2

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Procurio - 36/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce, Hlavná, 05951, Poprad
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie 06_SOS Poprad_Matejovce_všetkým záujemcom - Procurio - 36/2021 Vysvetlenie  
  Oprava c. 6_SP_Poprad_Matejovce_lehoty a opis PZ - Procurio - 36/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c. 7 Oznamenia_SOS Poprad_Matejovce_CORRIGENDUM_Lehoty - Procurio - 36/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava_c_2_Prilohy_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Oprava c. 5_SP_Poprad_Matejovce_lehoty - Procurio - 36/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c. 6 Oznamenia_SOS Poprad_Matejovce_CORRIGENDUM_Lehoty - Procurio - 36/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 1 prilohy c. 1 PD_doplnenie PD - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Oprava c. 5 Oznamenia_SOS Poprad_Matejovce_CORRIGENDUM_PHZ - Procurio - 36/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava c. 4_SP_Poprad_Matejovce_lehoty a PHZ - Procurio - 36/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c. 4 Oznamenia_SOS Poprad_Matejovce_CORRIGENDUM_Lehoty - Procurio - 36/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava_c_1_Prilohy_c__12_Technologicke_procesy__etapy - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Oprava_c_1_Prilohy_c__8__Zavazny_navrh_realizacie_diela__vozidla_stroje_a_zariadenia - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Oprava_c_1_Prilohy_c__7__Zavazny_navrh_realizacie_diela__pracovnici - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Oprava_c_1_Prilohy_c__6__Zavazny_casovy_navrh_realizacie_diela - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Oprava_c_1_Prilohy_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Oprava c. 2_Priloha c. 5 SP_ZoD - Stavebné práce SOS Poprad_Matejovce - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Vysvetlovanie 05__SOS Poprad_Matejovce_vsetkym zaujemcom - Procurio - 36/2021 Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 03_SOS Poprad_Matejovce_všetkým záujemcom_ODPOVEĎ_K_OTAZKE_1-2 - Procurio - 36/2021 Vysvetlenie  
  Oprava c. 3_SP_Poprad_Matejovce_lehoty - Procurio - 36/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c. 3 Oznamenia_SOS Poprad_Matejovce_CORRIGENDUM_Lehoty - Procurio - 36/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 04__SOS Poprad_Matejovce_vsetkym zaujemcom - Procurio - 36/2021 Vysvetlenie  
  Oprava c. 1_Priloha c. 5 SP_ZoD - Stavebné práce SOS Poprad_Matejovce - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Vysvetlovanie 02_SOS Poprad_Matejovce_všetkým záujemcom - Procurio - 36/2021 Vysvetlenie  
  Vybavenie ziadosti o napravu c.2_SOS Poprad_Matejovce_vsetkym zaujemcom - Procurio - 36/2021 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Oprava c. 2_SP_Poprad_Matejovce_INDEX IN05 a lehoty - Procurio - 36/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c. 2 Oznamenia_doplnenie_SOS Poprad_Matejovce_CORRIGENDUM_Lehoty - Procurio - 36/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlenie 01_SOS Poprad_Matejovce_všetkým záujemcom - Procurio - 36/2021 Vysvetlenie  
  Oprava c. 1_SP_Poprad_Matejovce_uverovy prislub - Procurio - 36/2021 Súťažné podklady 
  Oprava c. 1 Oznamenia_doplnenie_SOS Poprad_Matejovce_CORRIGENDUM_doplnujuce informacie - Procurio - 36/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik-57980-MSP - Procurio - 36/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prilohy k SP - Procurio - 36/2021 Príloha 
  Príloha c. 1 SP_PD - Procurio - 36/2021 Príloha 
  SP_Poprad_Matejovce_nadlimit - Procurio - 36/2021 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2021-OJS235-615309-sk - Procurio - 36/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 16:03:21