Zateplenie budovy SOŠ veterinárnej Košice Barca

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | SOŠ VET KE/VO01/2019 | Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca, Námestie mladých poľnohospodárov, 04017, Košice - mestská časť Barca
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 15871 - WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.07.2019 10:48:14