SK  | 14.12.2017 03:29:59

Rekonštrukcia a zateplenie fasády telocvične

  Zadávateľ:
Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice
  ID:
23995489
  Kód:
16630-WYP
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
30.11.2017 00:00:00
27.12.2017 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_16630_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.12.2017 03:29:59