OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY KOMENSKÉHO č.2 V KOŠICIACH EVIDOVANEJ V ÚSTREDNOM ZOZNAME PAMIATKOVÉHO FONDU AKO „ ŠKOLA PAMäTNÁ“ - ELI

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio-22/2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice, Komenského, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prilohy_k_SP - 32475-WYP Príloha 
  Priloha c. 1 SP_PD - 32475-WYP Príloha 
  SP_Kosice_Strojnicka - 32475-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_32475-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 17:00:57