Rekonštrukcia bazénovej haly, technických priestorov a príslušenstva

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 4115/2021 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Uzavretie zmluvy

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 
  Vysvetlenie SP č. 3 Vysvetlenie  
  viz_2 Príloha 
  viz_1 Príloha 
  Oprava Výzvy na predkladanie ponúk_3 Ostatné dokumenty  
  Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  upravený návrh zmluvy o dielo Príloha 
  Vysvetlenie SP č. 2 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie SP Vysvetlenie  
  Oprava Výzvy na predkladanie ponúk_2 Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava Výzvy na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Predĺženie lehoty a termín ďalšej obhliadky Ostatné dokumenty  
  Obhliadka miesta - nový termín Ostatné dokumenty  
  Prílohy č. 3, 4, 6 a 7 Príloha 
  Príloha č. 5 projektová dokumentácia + slepý výkaz výmer Príloha 
  Súťažné podklady MTFSTU Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 16:27:56