POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 8261/2020 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 8261/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha - Návrh obchodných a zmluvných podmienok - 8261/2020 Príloha 
  Prílohy k Súťažným podkladom - 8261/2020 Príloha 
  Súťažné podklady - 8261/2020 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania vestník EU- 8261/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.03.2021 11:17:28