Dodanie a montáž nábytku do prezliekarní údržby na ŠD Mladosť

Zákazka s nízkou hodnotou | 647/2022 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 647/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 1 - tabuľka Príloha 
  Príloha č. 4 Príloha 
  Príloha č. 3 Príloha 
  Príloha č. 2 Príloha 
  Príloha č. 1 Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.12.2022 14:36:25