Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Výmena fasádnych parapetov – uličná časť
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-09-07 09:00
07.09.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
12.08.2022 19:19:27