Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Rozšírenia existujúcej infraštruktúry určenej pre prevádzku špecifických systémov na FIIT STU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-10-25 09:00
25.10.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-10-23 09:00
23.10.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
01.10.2023 10:44:24