„SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV“

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) | 9169/2018 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

„SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV“

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) |  ID: 15437981 | Kód: 9169/2018

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.08.2019 14:57:43