Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 48974264

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 19:09:02