Potraviny 2 pre študentské jedálne ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 650/2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Potraviny 2 pre študentské jedálne ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 60673429 | Kód: 650/2023

 Registrácia nového dodávateľa
 

01.10.2023 10:50:12