Prestavba mestskej krytej plavárne (MKP) na národné olympijské centrum-opakovanie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 20/PRO/2022 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského, 040 01, Košice
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 3 k vysvetleniu č. 4 SP oprava Príloha 
  Príloha č. 2 k vysvetleniu č. 4 corrigendum lehôt Príloha 
  Príloha č. 1 k vysvetleniu č. 4 VV opravený Príloha 
  Vysvetlenie č. 4 odpoveď Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 3 odpoveď Vysvetlenie  
  Príloha k vysvetleniu č. 2 Príloha 
  Vysvetlenie č. 2 odpoveď Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 1 odpoveď Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 38343_MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2022-OJS161-457879-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady časť B.3 a C.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 20/PRO/2022 Súťažné podklady 
  Príloha č. 7 k SP JED Príloha 
  Príloha č. 6 Technologické procesy Príloha 
  Príloha č. 5 Časový harmonogram Príloha 
  Príloha č. 4 k SP Pracovníci Príloha 
  Príloha č. 3 k SP Vozidlá Príloha 
  Príloha č. 2 k SP VV Príloha 
  Príloha č. 1 PD Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:02:35