Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

Dynamický nákupný systém | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80, Košice
Lehota na žiadosť o účasť

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o nezverejňovaní dokumentov Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 5 - Kúpna zmluva - návrh Príloha 
  Príloha č. 4 - Rámcová dohoda - návrh Príloha 
  Príloha č. 3 - Predmet zákazky Príloha 
  Príloha č. 2 - Informácia o sortimente Príloha 
  Príloha č. 1 - Všeobecné podmienky pre dynamické nákupné systémy Príloha 
  Súťažné podklady Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.10.2021 18:01:37