Stravovacie poukážky

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | REK001303/2023 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80, Košice
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie SP č. 1 Vysvetlenie  
  7. SP - Časť C.1 Vzory k súťažným podkladom Súťažné podklady 
  6. SP - Časť B.2 Návrh rámcovej dohody Súťažné podklady 
  5. SP - Časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  4. SP - Časť A.4 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky Súťažné podklady 
  3. SP - Časť A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk Súťažné podklady 
  2. SP - Časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov Súťažné podklady 
  1. SP - Časť A.1 Pokyny pre uchádzačov super-reverz Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.10.2023 09:57:36