SK EN  | 21.11.2017 07:24:06

Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  ID:
60888387
  Kód:
REK002513/2017-NVD
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
03.11.2017 14:14:00
07.12.2017 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.11.2017 07:24:06