Laboratórne prístroje

Dynamický nákupný systém | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80, Košice
Lehota na žiadosť o účasť

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Správa o zriadení DNS podľa § 24 Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Laboratórne prístroje Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 3 - Všeobecné podmienky pre dynamické nákupné systémy Príloha 
  Príloha č. 2 - Pravidlá EA a uplatnenia kritéria Príloha 
  Príloha č. 1 - Kúpna zmluva - návrh Príloha 
  Súťažné podklady - Laboratórne prístroje Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

27.01.2020 21:02:57