Laboratórne prístroje

Dynamický nákupný systém | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80, Košice
Zverejňovanie dokladov

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - 35484-MUT Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o ukončení DNS Laboratórne prístroje - 35484-MUT Ostatné dokumenty  
  Informácia o nezverejňovaní výsledkov čiastkových zákaziek DNS Príloha 
  Správa o zriadení DNS podľa § 24 Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Laboratórne prístroje Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 3 - Všeobecné podmienky pre dynamické nákupné systémy Príloha 
  Príloha č. 2 - Pravidlá EA a uplatnenia kritéria Príloha 
  Príloha č. 1 - Kúpna zmluva - návrh Príloha 
  Súťažné podklady - Laboratórne prístroje Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 17:07:46