SK EN  | 20.3.2018 02:42:52

Služby mobilného operátora

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  ID:
81581108
  Kód:
REK000516/2018-NVD
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
02.03.2018 10:24:00
21.03.2018 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.03.2018 02:42:52