Jednorazové kuchynské zaradenia, obaly a vybavenia

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | REK000308/2023-UVO | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80, Košice
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Príloha 
  Príloha č. 3 - Rámcová dohoda Príloha 
  Priloha č. 2 - Čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha č. 1 - Špecifikácia a cena Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.02.2023 01:33:22