SK EN  | 14.12.2017 03:25:41

Grafické, tlačiarenské a knihárske služby

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  ID:
97353039
  Kód:
REK002616/2017
  Možnosť prihlásenia do:
17.01.2018 09:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2017 09:00:00
17.01.2018 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.12.2017 03:25:41